ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

                                                                   ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Мукачево                                                                                                                    «    »_____________ 20    р.

 

МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСКУРСІЯ», іменоване надалі «Сторона 1», в особі директора Чернової Світлани Яківни, що діє на підставі Статуту, (ліцензія АГ № 580833 від 20.02.2012р. видана Державним Агенством України з туризму та курортів), та _______________________________________________ іменоване надалі «Сторона 2», в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________ з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є співпраця в області туризма – взаємного прийому, відправки та надання візової підтримки для  туристів-індивідуалів та туристичних груп.

1.2. Сторони зобов`язуються надавати туристам наступні послуги:

– трансфери для зустрічей та проводів;

– прийом та розміщення в готелях;

– екскурсійне обслуговування;

– послуги перекладача;

– транспортне обслуговування та інше.

1.3. Кількість туристів та груп, маршрути, програми, обсяги та особливі умови туристичного обслуговування конкретних груп туристів, а також туристів-індивідуалів, ціни на туристичне обслуговування, а також порядок взаєморозрахунків узгоджуються СТОРОНАМИ  в рахунках-фактурах та(або) заявках, та(або) протоколах, що є невід`ємною частиною договора.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. «Сторона 1» є:

2.1.1. Приймаючою стороною, коли здійснює прийом туристичних груп та поодиноких туристів.

2.1.2. Направляючою стороною, коли здійснює відправку туристичних груп та поодиноких туристів.

2.2. «Сторона 2» є:

2.2.1. Приймаючою стороною, коли здійснює прийом туристичних груп та поодиноких туристів.

2.2.2. Направляючою стороною, коли здійснює відправку туристичних груп та поодиноких туристів.

2.3. Направляюча сторона назначає на кажну групу керівника, який підтримує порядок в групі, допомагає направляючій стороні виконати програму тура, підтримує зв`язок між туристами та приймаючою стороною.

2.4. Направляюча сторона зобов`язується не відправляти дітей до 16 років без супроводу батьків або інших відповідальних осіб.

2.5. Туристам гарантовані всі права країни, що відвідується, на основі діючих законів, а туристи зобов`язані виконувати вимоги діючих законів в країні перебування.

2.6. Приймаюча сторона не несе відповідальності за пропажу багажа, особистих речей, документів та грошей, якщо це сталося з вини туриста.

         

 1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Направляюча сторона:

3.1.1. уточнює у приймаючої сторони кількість вільних місць, що є в наявності в готелі на конкретні дати та направляє приймаючій стороні заявку (заявка повинна містити зсилку на номер прайс-листа або спеціальної пропозиції приймаючої сторони). В заявці повинні бути вказані достовірні відомості та реквізити направляючої сторони і контактної особи, а також указана наступна інформація:

–  кількість туристів в групі або кількість індивідуальних туристів;

– дані закордонних паспортів та громадянство туристів (країна постійного місця проживання);

– строки обслуговування (початок та кінець обслуговування);

– готель, в якому необхідно забронювати номера, кількість та категорію номерів;

– тип харчування;

– дані для організації харчування, візової підтримки, екскурсій та іншого необхідного обслуговування.

Заявка рахується прийнятою тільки після її письмового підтвердження приймаючою стороною.

Всі домовленості та переписка сторін по договору, пов`язані з реалізацією тура та виконанням договора: заявка, підтвердження заявки, зміни в підтвердженні до заявки, відмова від заявки і т.п. здійснюються тільки в письмовій формі. До письмової форми прирівнюються факсимільні повідомлення та повідомлення, передані електронною поштою.

3.1.2. Надає туристам необхідну інформацію про безпеку послуг, що надаються, та про правила поведінки в країні перебування. Має право     реалізовувати третім особам (своїм клієнтам) підтверджений приймаючою стороною тур, при цьому направляюча сторона зобов`язується заключити з клієнтом договір надання туристичних послуг у відповідності з вимогами законодавства, даного договора та інформаційних матеріалів,  довести до відомості клієнта            всю інформацію про тур, що вимагає закон; без затримок повідомляти клієнту про зміни у змісті тура; знайомити клієнтів з правилами виїзду та в`їзду на
територїю     країни     тимчасового     перебування,     правилами     виїзду/в`їзду
неповнолітніх   дітей,  правилами прибуття та перебування в аеропорту
авіакомпаній, консульських, митних та таможених служб, памятками
туриста, перебування, правилами особистої безпеки, законодавством в області
туризма.

3.1.3. анулює або змінює заявку не пізніше ніж за 7 днів до початку подорожей.

3.2. Приймаюча сторона:

3.2.1. надає направляючій стороні достовірну інформацію про споживацькі властивості та безпеку послуг, що надаються.

Приймаюча сторона до заключення даного договора зобов`язується надати
інформаційний матеріал, пакет документів, який  містить інформацію про тур, що вимагає закон, та рекомендації направляючій стороні: пам`ятка направляючій стороні; пам`ятка туристу про  перебування та профілактику захворювань; каталоги приймаючої сторони; спеціальні пропозиції; інформаційні листи; прайс-листи.

Приймаюча сторона має право вносити зміни в інформаційний   матеріал   шляхом
направлення направляючій стороні відповідних змін. Дата направлення повідомлення направляючій стороні вважається датою набуття сили змін або доповнень в інформаційний матеріал. Зобов`язання по з`ясуванню змін, що можуть бути внесені в інформаційний матеріал після заключення даного Договора, лежить на направляючій стороні.

3.2.2. Приймаюча сторона зобов`язується оперативно  інформувати  направляючу сторону про всі зміни  у  змісті  та вартості  турів,  при  цьому  вказані  зміни вважаються прийнятими направляючою стороною з моменту направлення   приймаючою стороною повідомлення  направляючій стороні.

3.2.3. Приймаюча сторона  має право  у виняткових випадках  вносити  зміни у зміст тура, не змінюючи якість та кількість послуг, що надаються, в тому числі має право на заміну аеропорта та/або типа літака,  на перенос дати (часу), вильоту на строк не більше однієї доби.

3.2.4. Приймаюча сторона вправі та зобов`язується у випадку неможливості надання направляючій стороні місця в номері раніше підтвердженого готеля, надати разміщення в готелі, що має рівну або більш високу категорію без додаткової оплати.

3.2.5. Приймаюча сторона має право анулювати раніше підтверджену Заявку (тур) у

разі відміни рейса авіакомпаній, а також з об`єктивних причин, при цьому відшкодування збитків направляючій стороні обмежується поверненням вартості оплаченого тура.

3.2.6. Приймаюча сторона забезпечує надання туристичних послуг відповідно до своїх функцій, мети та зобов`язанням по даному договору, а також на основі наданих направляючою стороною документів (заявок, форм на бронювання та графіків заїздів);

3.2.7. Приймаюча сторона несе відповідальність у випадку причинення шкоди  життю, здоров`ю та майну туристів з провини приймаючої сторони в рамках послуг, що надаються, при умові страхування туристами відповідних ризиків.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг узгоджується сторонами окремо в письмовій формі та (або) електронному вигляді, факсимільній формі.

4.2. Розрахунки між сторонами здійснюються на основі рахунку – фактури, що надається приймаючою стороною та (або) погоджених заявок.

4.3. Оплата може здійснюватись по безготівковому розрахунку, готівковому розрахунку, безпосередньо туристами приймаючій стороні.

4.3. В разі  невчасної оплати приймаюча сторона має право анулювати обслуговування  даної групи, не відшкодовуючи збитків  направляючій стороні.

4.5. Оплата може здійснюватись в українських гривнях, білоруських рублях, євро, доларах США.  Валюта платежу вказується в рахунках – фактурах, представлених приймаючою стороною та (або)  погоджених заявках.

               

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення строків ануляції, а також у випадку неприбуття туристів протягом 20 годин з моменту встановленого початку обслуговування (при наявності не анульованої заявки), направляюча сторона відшкодовує нанесені приймаючій стороні збитки.

5.2. Направляюча сторона несе відповідальність за прострочку оплати наданих послуг та виплачує  приймаючій  стороні пеню в розмірі 0,2% від суми неоплати за кожен день прострочки.

5.3. Приймаюча сторона несе відповідальність за якість та безпеку послуг, які надаються.

5.4. Приймаюча  сторона не несе відповідальності: за неможливість надання туристичних послуг внаслідок дій таможених, консульських та прикордонних служб; в разі відмови у видачі в`їзних віз чи інших дій офіційних органів України та зарубіжних країн; за невідповідність наданих послуг суб`єктивним очікуванням клієнта; за дії та  рішення  направляючої сторони та її клиєнта, прийняті   ними  самостійно  під час здійснення тура, в тому числі за відставання клієнта направляючої сторони від групи або на трансферну перевозку (авіарейс); при порушенні клієнтом направляючої сторони норм та правил поведінки в країні тимчасового пребування; при порушенні клієнтом правил та норм авіакомпанії та трансферної перевозки; при втраті (крадіжці) у клиєнта багажа,  речей, документів, цінностей, за які клієнт несе особисту відповідальність, або цю відповідальність покладено законодавством на третіх осіб.

Якщо інше не встановлено законом або даним договором, приймаюча сторона не несе відповідальності за відміну рейса, зміну часу рейса, зміну аеропорта вильоту (прибуття) по причинам, пов`язаним з діями авіаперевізника.

5.5. Направляюча сторона несе відповідальність перед приймаючою стороною за виконання умов договора.

5.6. Направляюча сторона відповідальна перед своїм клієнтом і несе відповідні ризики: за виконання   заключеного   з   ним   договора;   за   надання своєму клієнту належним чином оформлених документів, необхідних для реалізації тура та виїзду туриста за кордон; за інформування клієнта про всі умови тура; за відповідність договора з клієнтом умовам даного договора, інформаційним матеріалам та діючому законодавству.

5.7. У випадку неможливості виконання тура приймаючою стороною, що виникла з вини направляючої сторони або її клієнта, вартість заявки (тура), що підтверджена, підлягає оплаті приймаючій стороні в повному обсязі, якщо інше не передбачено законом.

5.8. Збитки приймаючої сторони, що виникли в результаті дій направляючої сторони (в тому числі дій клієнта направляючої сторони) при виконанні комплекса туристичних послуг, підлягають відшкодуванню направляючою стороною приймаючій стороні в повному обсязі.

5.9. У випадку односторонньої, в тому числі фактичної відмови направляючої сторони від підтвердженої   приймаючою стороною заявки    (тура), направляюча сторона виплачує приймаючій стороні неустойку, що визначається у фіксованому розмірі або в відсотковому відношенні до вартості, вказаної у рахунку або підтвердженої приймаючою стороною.

5.10. При наявності у приймаючої сторони збитків, завданих односторонньою відмовою від заявки (тура), направляюча сторона зобов`язується компенсувати їх в частині не покритої неустойкою.

5.10. При наявності у приймаючої сторони збитків, завданих односторонньою відмовою від заявки (тура), направляюча сторона зобов`язується компенсувати їх в частині не покритій неустойкою.

5.11. Авіаквитки на чартерні авіарейси поверненню або обміну не підлягають. Якщо авіаквитки були представлені направляючій стороні по спеціальному тарифу, направляюча сторона зобов`зується у випадку відмови від послуг приймаючої сторони, додатково компенсувати збитки приймаючої сторони, пов`язані з ануляцією цих авіаквитків.

Заявлена направляючою стороною пропозиція про зміну змісту заявки, що підтверджена, при відсутності згоди приймаючої сторони є односторонньою відмовою направляючої сторони від виконання підтвердженої заявки та може слугувати підставою для подальшого розгляду зміненої заявки на умовах тура, що заново бронюється. У випадку згоди приймаючої сторони на пропозицію направляючої сторони по внесенню змін в заявку, яку було раніше підтверджено, направляюча сторона зобов`язана оплатити приймаючій стороні додаткову вартість за внесення змін.

У випадку невиконання направляючою стороною зобов`язань по оплаті підтвердженої заявки та строків оплати тура приймаюча сторона вправі в односторонньому порядку розірвати договір в цілому або в частині конкретної заявки та застосувати неустойку у відповідності з умовами договора. Дата відправки повідомлення приймаючій стороні про розторгнення договору на адресу направляючої сторони являється в цьому випадку датою, що застосовується для розрахунку суми неустойки.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. У випадку неможливості виконання зобов`язань даного договора по незалежним від сторін причинам – при стихійних лихах, військових діях, епідеміях, решенні керівних органів, змінах імміграційної політики та інших непередбачуваних обставинах сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання даного договору.

6.2. Сторона, що постраждала від форс-мажорних обставин негайно повідомляє іншу сторону про наявність настання та про завершення таких обставин, що призвели до неможливості виконання даного договора.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

7.1. Суперечки та розбіжності, пов`язані з даним договором, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. При неможливості прийняття такого рішення питання вирішується у арбітражному суді одною з сторін.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРА

8.1. Даний договір вступає в дію з дня його підписання та складений на невизначений термін.

8.2. Договір може бути змінений та доповнений за письмовою згодою обох сторін. Сторони мають право розірвати договір, письмово інформуючи іншу сторону за 15 днів до момента його розірвання.

8.3. Даний договір складено в двух екземплярах, на українській та російській мовах, по одному екземпляру кажній з сторін. Обидва екземпляра мають однакову юридичну силу.


          9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                Сторона 1                                                                                                                         Сторона 2

МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСКУРСІЯ»

 • 89600 Україна Закарпатська обл.,
 • м..Мукачево, пл.Федорова, 4
 • р/р 26007496105500
 • Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
 • МФО 351005
 • Код ЄДРПОУ 20435869
 • Тел.\факс: (03131) 2-15-73
 • info@exkursia.com.ua

 

Директор_________________Чернова С.Я.

                                 М.П.